/*! This file is auto-generated */

Kupno i sprzedaż nieruchomości

Planujesz kupno lub sprzedaż mieszkania? Rzetelny pośrednik to jedna z najważniejszych rzeczy, od której powinieneś zacząć.

Reklama

Biuro nieruchomości Wałbrzych

Reklama

Biuro nieruchomości Wałbrzych

Narzędzia geodezyjne

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą można określić jako podstawowe geodezyjno-kartograficzne opracowanie. To ważny element, który jest ważny dla prowadzenia dokładnej dokumentacji geodezyjnej w całym kraju. z pojęciem takim spotkamy się, gdy staramy się o pozwolenie na budowę czy też dzielimy nieruchomość. Do czego taka mapa służy będziecie mogli dowiedzieć się z poniższego opracowania.

 

Co to jest mapa zasadnicza? Pojęcie oraz funkcje i przeznaczenie mapy zasadniczej zostały określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przygotowanej do tej ustawy instrukcji, która została przygotowana jako rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z obowiązującym prawem mapa zasadnicza to opracowanie kartograficzne wielkoskalowe, które ma zawierać wszystkie aktualne informacje o rozmieszczeniu obiektów i wszystkich elementów należących do gruntów. Mają się tam znaleźć budynku nadziemne, naziemne i podziemne. Rozumienie tej definicji może się opierać na dwóch elementach. Przede wszystkim to mapa podstawowa, która ma stanowić bazę dla wszystkich innych kartograficznych opracowań. Mapa zasadnicza jest własnością Państwa a ich prowadzeniem powinny się zajmować odpowiednie urzędy obecnie starostwa powiatowe. Trzeba zaznaczyć, że są także takie sytuacje, gdy do prowadzenie mapy zasadniczej będzie zobowiązania gmina. Po co prowadzona jest mapa zasadnicza? Przede wszystkim jest to dokument, który ma za zadanie służyć celom gospodarczym, planistycznym, ewidencyjnym oraz strategicznym. To na bazie takiej mapy tworzy się inne komercyjne opracowania kartograficzne. Mapę zasadniczą wykorzystuje się do różnych celów projektowych. Jest to jednak coś innego niż mapa projektowa, która powinna powstać właśnie na bazie mapy zasadniczej. Posiada ona najszerszy zakres treści ponieważ będzie zawierała wszystkie istotne elementy, które odnoszą się do ewidencji gruntów, budynków czy ukształtowania oraz zagospodarowania terenu. W momencie, gdy odczytujemy mapę ewidencyjną posiadamy jedynie informacje na temat ewidencji budynków oraz gruntów.

 

Mapa zasadnicza oznaczenia Oznaczenia, które stosowane są w mapie zasadniczej są mocno rozwinięte i na początku ich rozpoznanie może stanowić trudność. Wszystkie informacje na temat oznaczeń, które w mapach zasadniczych są używane będą znajdować się właśnie we wspomnianej już instrukcji. Znaczenie ma tutaj nie tylko sam kolor ale także grubość linii jakie się stosuje. Pierworys znaczony jest kolorem czarnym, natomiast kontury, które odnoszą się do klasyfikacji gruntów będą w kolorze zielonym. Sieć wodociągowa ma kolor niebieski, gazowa żółty a telekomunikacyjna pomarańczowy, natomiast elektroenergetyczna kolor czerwony. Mapa zasadnicza ma usystematyzowaną legendę a jej opis jest praktycznie ograniczony do minimum. Dlatego na mapie znajduje się bardzo wiele skrótów, wśród których wymienić można: np. bud.podz.-budowlne podziemne, ch.-chodnik, jez.-jezioro, ł.-łąka, Ls-i-las iglasty. Ważnym elementem mapy zasadniczej są również znaki umowne, przez które oznacza się punkty osnowy geodezyjnej, granice działek oraz krawędzie przewodów w podziemiach.Przez te wszystkie elementy mapa staje się szczególnie precyzyjna i dlatego może być podstawą do innych opracowań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *